Fundusze unijne

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

W latach 2012-2014, przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zrealizowaliśmy projekt pn. "Badania nad rozwojem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji przyszłością OZE" (POIG.01.04.00-04-097/12). W wyniku realizacji projektu opracowaliśmy gamę fotosensybilizatorów barwnikowych ogniw fotowoltaicznych typu DSSC. Zastosowane przez nas barwniki fotouczulające tlenek tytanu, wykazują o 21% wyższą wydajność konwersji energii słonecznej na elektryczną od najsprawniejszego, dostępnego na rynku barwnika N719 oraz o 46% wyższą od popularnego barwnika Z907.

INHIBITOR DOJRZEWANIA

Od stycznia 2016 r., realizujemy projekt, współfinansowany także przez NCBiR w ramach POIR 1.1.1, którego celem jest opracowanie unikalnych i niedostępnych do tej pory na rynku produktów: folii i hydrożelu zawierającego hormon rośliny 1-metylocyklopropen (1-MCP), który jest związkiem opóźniającym naturalne procesy dojrzewania owoców i warzyw. O ile na rynku, w przypadku przemysłowych upraw, stosuje się tzw. zagazowywanie hormonem 1-MCP, to brak jest możliwości aplikacji związku przez niewielkich plantatorów, przetwórców, supermarkety, małe sklepy handlujące owocami/warzywami czy indywidualne gospodarstwa domowe. Wszystkie te grupy ponoszą straty wynikające ze zbyt szybkiego „psucia” się przechowywanych przez nich owoców i warzyw. Straty te mogłyby być znacząco mniejsze gdyby mogły one zastosować naturalne metody opóźniania procesów dojrzewania.

Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie