• Blog
  • BLOG

Blog

Zapraszamy na naszego bloga. Od czasu do czasu będą się tu pojawiać ciekawostki ze świata chemii, które - mamy nadzieję - pozwolą Państwu spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Polskie straty akademickie podczas II Wojny Światowej

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, a wraz z nim towarzyszące mu chwile zadumy i refleksji nad życiem, śmiercią i przemijaniem. Jako że treści poruszane na niniejszym blogu dotyczą szeroko pojętej nauki, a patrząc na ostatnie wpisy, to sporo tu także historii, uważam fakt ten za dobrą przyczynę, by przyjrzeć się, często tragicznym, losom przedstawicieli polskiej nauki podczas ostatniej wojny.

Czytaj dalej

Anegdoty o ludziach nauki

W toku edukacji każdy z nas poznał nazwiska wielu (głównie już nieżyjących) ludzi, którzy swymi czynami lub dokonaniami zasłużyli w opinii potomnych na miejsce w historii. Podręcznikowe czy też encyklopedyczne notki biograficzne traktujące o ich życiu to z reguły suche fakty, na które składają się głównie kolejne daty przyporządkowane ważnym wydarzeniom budującym ich kariery. Naturalnie trochę bardziej dociekliwy czytelnik, korzystając z powszechnego dziś dostępu do Internetu oraz literatury, odnajdzie bez problemu informacje o życiu tych wybitnych jednostek pozwalające spojrzeć na nie tak jak na normalnych ludzi, których na co dzień spotykamy, z ich słabościami i emocjami, a nie pomnikowe postaci nie znające uroków i problemów realnego życia, czego dowodem niniejszy tekst opisujący przedstawicieli szeroko pojętej nauki. 

Czytaj dalej

Granice układu okresowego

Rok 1925 to moment odkrycia ostatniego stabilnego pierwiastka chemicznego - renu. Następne 30 otrzymanych (w zdecydowanej większości drogą syntetyczną) do dnia dzisiejszego kolejnych elementów tablicy Mendelejewa charakteryzuje nietrwałość i uleganie rozpadom promieniotwórczym. Ostatni z tej trzydziestki – 118. oganeson – kończy 7. okres układu okresowego. Zaraz za nim rozpocznie się okres 8. Jakie więc perspektywy dalszej rozbudowy układu okresowego rysują się przed nami?

Czytaj dalej

11 Noblistów związanych z Polską, o których istnieniu nie wiedziałeś

W powszechnej świadomości utarło się, że mianem „polskich noblistów” określa się wyłącznie 6 osób: Marię Skłodowską-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsę oraz Wisławę Szymborską. W niniejszym tekście w kolejności chronologicznej wspomniani zostaną inni laureaci Nagrody Nobla związani w mniejszym lub większym stopniu z kulturą i/lub państwowością polską.

Czytaj dalej

Egzotyczne tlenki węgla

Doskonale znane wszystkim dwutlenek oraz tlenek węgla to tylko nieliczni przedstawiciele rodziny związków składających się wyłącznie z atomów węgla i tlenu.

Czytaj dalej

Piwo naturalne

Coraz modniejsze obecnie, naturalne rzemieślnicze piwo, spożywane w umiarkowanych ilościach, ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Czytaj dalej

10 Naukowców pochodzących z Węgier, których warto znać

Pytając na ulicy przeciętnych przechodniów o państwa/narody, które dały duży wkład do rozwoju nauk ścisłych, raczej ani razu nie padłaby odpowiedź Węgry. A więc dzisiaj, dla przekory, udowodnimy że węgierska nauka to jednak sprawa dużo poważniejsza od węgierskiej marynarki wojennej, i że nie ma co się z niej śmiać. Było już na tym blogu o noblistach z II RP, a teraz czas na podróż do naszych południowych bratanków.

Czytaj dalej

Chemia wojny

100 lat temu, 12. lipca 1917, podczas trzeciej bitwy pod Ypres na froncie zachodnim Wielkiej Wojny, w odpowiedzi na angielską ofensywę Niemcy pierwszy raz w historii użyli gazu musztardowego. Z okazji tej okrągłej rocznicy proponuję pokrótce przyjrzeć się bojowym środkom chemicznym.

Czytaj dalej

Węglowodory platońskie

Dawni Grecy uważali wielościany foremne, zwane bryłami platońskimi, za jeden z przejawów  boskiej doskonałości. Przyjrzyjmy się więc po krótce mało znanej grupie węglowodorów nasyconych, będących wielościanami foremnymi świata chemii organicznej, czyli węglowodorom platońskim.

Czytaj dalej

Wyspa stabilności

Ostatnie z uzyskanych składowych układu okresowego, takie jak oganeson i tenes charakteryzuje okres półtrwania rzędu milisekund. Czy oznacza to, że de facto osiągnęliśmy już granice układu okresowego?

Czytaj dalej

Skąd się wzięły pierwiastki chemiczne?

Cała otaczająca nas materia, oraz my sami, składamy się z atomów. W przypadku naszego ziemskiego otoczenia i życia są to głównie tlen, krzem, glin, węgiel, wodór, azot czy żelazo. Rzadko kiedy zastanawiamy się skąd tak naprawdę wzięły się te budujące układ okresowy cegiełki.

Czytaj dalej

Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie