• Blog
  • BLOG

Egzotyczne tlenki węgla

Jeszcze w XIX w. Benjamin Brodie uzyskał podtlenek węgla (C3O2) poprzez wystawienie  tlenku węgla na działanie prądu elektrycznego. 40 Lat później Meyer i Steiner opisali kolejny z stabilnych tlenków węgla - bezwodnik mellitynowy (C12O9), zawierający w strukturze pierścień aromatyczny. 

Od czasu tych pierwszych odkryć do dnia dzisiejszego, opisano kilkanaście tlenków węgla, w większości niestabilnych w warunkach normalnych oraz skrajnie reaktywnych. Podzielić je można na następujące grupy:

- liniowe monotlenki węgla jak tlenek diwęgla (C2O) czy tlenek triwęgla (C3O)

- liniowe ditlenki węgla takie jak ditlenek diwęgla (C2O2), ditlenek tetrawęgla (C4O2) i wspominany już podtlenek węgla

- cykliczne poliketony jak trioksocyklopropan (C3O3) oraz tetraoksocyklobutan (C4O4)

- cykliczne z atomami tlenu w pierścieniu, np. tetratlenek węgla (CO4), pentatlenek węgla (CO5)

 - zawierające w swojej strukturze pierścień aromatyczny: heksaoksotricyklobutabenzen (C12O6).

 

LF

Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie