• Blog
  • BLOG

Jak łączyć pracę z hobby uczy Aleksandr Borodin

Borodin – z zawodu chemik – w swojej pracy badawczej  zajmował się głównie reakcjami związków karbonylowych. Równolegle do Wurtza odkrył reakcję kondensacji aldolowej. Otrzymując w 1861 r. bromek metylu z octanu srebra, przeprowadził reakcję Hunsdieckera na wiele lat przed jej opisaniem przez Heinza Hunsdieckera.

W powszechnej świadomości Borodin jest jednak znany przede wszystkim dzięki skomponowanym przez siebie utworom muzycznym, których tworzenie nawiasem mówiąc traktował jako sposób spędzania wolnego czasu. Jest autorem symfonii, kwartetów smyczkowych, a przede wszystkim opery Kniaź Igor. Zawiera ona prawdopodobnie najsłynniejszy utwór pióra Borodina - Tańce połowieckie

Więcej o Aleksandrze Borodinie tu.

Z dedykacją dla naszych firmowych gitarzystów.

 

 

LF

Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie