Zapytania ofertowe

Loga EU


 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 25 kwietnia 2022 roku
 • Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie analizy i kontroli jakości prowadzonych badań (badania przemysłowe i prace rozwojowe)
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie analizy i kontroli jakości prowadzonych badań (badania przemysłowe i prace rozwojowe), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 22 kwietnia 2022 roku
 • Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie sączenia i suszenia 1-MCP (badania przemysłowe)
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie sączenia i suszenia 1-MCP (badania przemysłowe), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

 • Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 roku

  Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 5.STH.2021 na realizację usługi dostawy oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

  PerkinElmer Informatics, Inc, 940 Winter Street, Waltham, MA 02541 (USA)


 • Identyfikator zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:

 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

  Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

   Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzem. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć Zamawiającemu mailowo (w plikach zaszyfrowanych hasłem) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w wersji papierowej do biura Projektu.

  Oferty w wersji elektronicznej powinny być zabezpieczone hasłem. Hasło do odszyfrowania dokumentu powinno być wysłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu otwarcia ofert, tj. 27.10.2021 pomiędzy godziną 10:00 – 11:00, pod rygorem nieważności oferty.

  Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 roku do godz. 10:00.


 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 10 sierpnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

 • Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 4.STH.2021 z dnia 10 maja 2021 roku

  Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 4.STH.2021 na wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, nie została złożona żadna oferta.


 • Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 3.STH.2021 z dnia 05 maja 2021 roku

  Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 3.STH.2021 na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC MS (chromatografu gazowego GC z detektorem MS), niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

  "SHIM-POL A.M. Borzymowski",  E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin


 • Identyfikator zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.STH.2021 z dnia 10 maja 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty złożenia oferty na wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

  Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres: Synthex Technologies Sp. z o.o., Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Oferty składane w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4.STH.2021. Nie otwierać przed 18 maja 2021 roku (godz. 10.30)”.

  Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 roku do godz. 10:00.

 


 • Identyfikator zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.STH.2021 z dnia 05 maja 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC MS (chromatografu gazowego GC z detektorem MS), niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

  Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres: Synthex Technologies Sp. z o.o., Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Oferty składane w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 3.STH.2021. Nie otwierać przed 13 maja 2021 roku (godz. 10.30)”.

  Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2021 roku do godz. 10:00.

 


 • Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

  Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 2.STH.2021 na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

  LPP Equipment Sp. z o.o., Ul. St. Bodycha 73, 05-816 Reguły


 • Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 1.STH.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

  Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 1.STH.2021 na dostawę materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrane zostały następujące oferty:

  Dla części I  - ROZPUSZCZALNIKI I ODCZYNNIKI CHEMICZNE (zestaw):

  Th.Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

  Dla części II - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY (zestaw):

  Th.Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

  Dla części III - MATERIAŁY CHROMATOGRAFICZNE (zestaw):

  Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa

  Dla części IV – MATERIAŁY ZUŻYWALNE (zestaw):

  Th.Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

  Dla części V - GAZY TECHNICZNE (zestaw):

  AIR Products Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 27 kwietnia 2021 roku dotyczące wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2021 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:

  Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku dotyczące zakupu, dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

  


 • Identyfikator zamówienia: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1.STH.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:

  


 • Identyfikator zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

  Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres: Synthex Technologies Sp. z o.o., Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.STH.2021. Nie otwierać przed 29 kwietnia 2021 roku (godz. 10.30)”.

  Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00.

 


 • Identyfikator zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.STH.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Pliki:
 • Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

  Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres: Synthex Technologies Sp. z o.o., Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.STH.2021. Nie otwierać przed 28 kwietnia 2021 roku (godz. 10.30)”.

  Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00.

 


 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 16 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:

  Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zakup sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

 


 • Identyfikator zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 15 kwietnia 2021 roku
 • Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Tryb postępowania: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia
 • Pliki:

  Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

  Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń.

  Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

  Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

  Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.


Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie